polski polski
english english
deuch deuch
espana espana
Podstawy wychowawcze ZHP
Fragmenty uchwały XXXIII Zjazdu ZHP (grudzień 2005 r.) w sprawie Podstaw wychowawczych ZHP:

XXXIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego przyjmuje Podstawy wychowawcze ZHP (...) jako opis najważniejszych dla nas wartości oraz postaw kształtowanych w ich duchu.

Podstawy wychowawcze ZHP stanowią integralną część Strategii rozwoju ZHP do roku 2009.

» Misja ZHP
» Nasze cele
» Harcerski system wychowawczy
» Charakter wychowania ZHP
» Przyrzeczenie harcerskie
» Prawo harcerskie
» Prawo i obietnica zucha