polski polski
english english
deuch deuch
espana espana
Związek Harcerstwa Polskiego jest najstarszą oraz największą organizacją pozarządową. Jesteśmy członkiem-założycielem:
WAGGGS WOSM
Cieszymy się prawie 100-letnią tradycją i doświadczeniem.
Zdjęcie
Zgodnie ze Statutem Związek Harcerstwa Polskiego jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników oraz instruktorów, seniorów i członków starszyzny.
Zdjęcie
W Związku Harcerstwa Polskiego pracuje społecznie 12765 wykwalifikowanych do swej pracy instruktorów. ZHP stwarza pole do ich rozwoju dzięki czemu ich liczba nie maleje.
Przekaż swój 1% na ZHP
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, możesz więc oddać nam jeden procent swojego podatku.
KRS: 0000094699